Pomáhame firmám nájsť a využiť nové príležitosti k rastu

Online export alebo e-Exporting je dnes považovaný za efektívny spôsob expanzie predaja do zahraničia. Online export pomáha malým a stredným firmám predávať "dvadsaťštyri hodín denne", aj keď ich obchodníci spia. Online marketing a komerčné platformy sú finančne nenáročným a efektívnym spôsobom pre zvýšenie a rozšírenie geografického dosahu predaja produktov. Firmy, ktoré chcú odolávať dnešným trendom, musia byť na internete. Dnes už jednoducho nestačí mať dobrú viacjazyčnú webovú stránku. Musíte byť viditeľní v záplave informácií na internete a využiť internet na expanziu Vášho podnikania globálne.


,

Online rozvoj medzinárodného obchodu

Telemarketing

Email marketing

Online marketing

Marketing na sociálnych sieťach

Kompletné online riešenia pre Vašu firmu –
od webovej stránky po medzinárodný online marketing.


S použitím svetových databáz firiem a našich kapacít pre prieskum trhov vieme predstaviť firmy a produkty zákazníkom v zahraničí s cieleným online marketingom, email marketingom, telemarketingom, priamým marketingom a s pomocou komerčných platforiem.

Kontaktujte nás »


sk

Expandujte do sveta s pomocou online exportu. Ako na to?


sk - Zhodnoťte Váš potenciál pre online export.

sk - Preskúmajte právne podmienky pre export.

sk - Pripravte Vašu webovú stránku a produkty pre export.

sk - Spropagujte Vaše produkty a webovú stránku.

sk - Pripravte sa na prijímanie objednávok zo zahraničia.

sk - Pripravte po-predajné služby.

Pomáhame firmám s rastom, online exportom a umiestnením ich ponúk na medzinárodných trhoch a online komerčných platformách. Pracujeme s viac ako 850 komerčnými obchodnými platformami a globálnymi firemnými databázami.

Kontaktujte nás »


Radi Vám odpovieme na Vaše otázky. Vypĺňte formulár a my Vás budeme kontaktovať hneď, ako to bude možné.